Service och tjänster

Med vår avancerade maskinpark kan vi även tillverka mer än traditionella presenningar. Vår skärmaskin kan skära i flera olika material exempelvis divinycell och balsa, som används som förstärkningar inom laminering i båtindustrin.

Vi servar och reparerar lastbildpåbyggnader, dörrar, rumsavskiljare och presenningar.

TRIKATEX DESIGN

Vår designprincip utgår alltid ifrån våra kunders behov och utmaningar. Vår problemlösning och planering ser till att slutprodukterna fungerar klanderfritt i praktiken och håller en hög kvalitet. Vår planering av ritningar följer en hög kvalitetsstandard för att säkerhetsställa att vi levererar en slutprodukt med högsta möjliga kvalitet.