Kontaktuppgifter

Ab Trikatex Oy
Indolavägen 14B
67600 Karleby
FO-nummer: 2762299-3
Kontonummer:
Nätfakturaadress:
Intermediator:Kim Wiik
VD
kim@trikatex.fi
+358 50 5966 284
Seppo Tornikoski
Produktionschef
seppo@trikatex.fi
+358 6 830 2066


Toni Saariaho
Tillverkning och försäljning
toni@trikatex.fi
+358 44 9866 160
Leif Svartsjö
Planering
leif@trikatex.fi
+358 6 830 2066
Nautor